Justitias historie

Kirkeskibsmodeller – historisk set


Ældste skib er fra omkring 1450. Senere har der været tradition for at give skibsmodeller som votiv- og stands-gaver til kirkerne.

Votivgave er en offergave til guderne, skænket af en person eller et fællesskab efter forud afgivet løfte som tak for helbredelse, udfrielse af fare eller lignende.


I Danmark omtales kirkeskibe først i 1550’erne – men den ældst bevarede skibsmodel er fra Ho kirke i Vestjylland. Denne model er fra omkring 1610.


Nu er der kirkeskibsmodeller i alle havnære europæiske lande, men af uvisse årsager er der flest modeller i Danske kirker, samt i de tidligere hertugdømmer Slesvig og Holsten.


I bogen ”Kirkeskibe” (udgivet i Danmark omkring 1990) nævnes det, at der fortsat sker en tilvækst og der har været ophængt 10 – 20 nye modeller om året,

så der nu skønnes at være 14 – 1500 skibsmodeller i danske kirker.


Knap 250 af disse skibe er fra før 1850.Baggrunden for kirkeskibsmodellerne


Votivskibe faldt stort set væk efter reformationen i 1536. Siden er ophængning sket ud fra tanker om taknemmelighed, minde om personer og begivenheder, nationale eller lokale festdage eller blot glæden ved at pryde kirkerummet.


Fra votivskibe til taknemmelighedsgaver er der en flydende grænse, men det er en forudsætning for votiv gaverne, at giveren skal afgive et løfte til ’de højere magter’


Opsætning i nyere tid skal nok ses som udtryk for de kirkelige symboler, der kan tillægges kirkeskibet:  en sørejse fra fødsel til død,  den livsbevarende Noah’s ark eller som selve kirkebygningen, som fra tidlig tid har været omtalt som St. Peters skib.


Hovedideen synes at være den, at en skibsrejse kan symbolisere forskellige forløb, hvor dele af rejsen foregår i kendt farvand – på store dybder eller i smult vande – snart i storm, snart i stille vejr. Rejsens endemål betegnes som den himmelske havn.
Kirkeskibet Justitia


I bogen ’Kirkeskibe’ – omtales Kirkeskibet Justitia, som et typisk eksempel på en taknemmelighedsgave:


”Undertiden er giverne søfolk, som har tjent på sørgeligt berømte krigsskibe og med nød og næppe er sluppet levende derfra. De har villet vise deres taknemmelighed derover ved at skænke modeller af de pågældende skibe. Mest kendt er sikkert Hans Larsen Bergens model fra 1718 Af linjeskibet Justitia i Stege Kirke. Han var om bord på dette skib under søslaget ved Rügen i 1715”


Adelige og rige personer har haft mulighed for at donere alter, flotte lysestager, prædikestol eller andet til kirken, og der er også eksempler på at der er bestilt (og betalt for) skibsmodeller til en kirke, men de fleste skibsmodellerer bygget af folk med tilknytning og / eller interesse for søfart. Den største investering for disse mennesker har været deres tid kombineret med tålmodighed og fingersnilde.


I Danmark er der modeller med skroglængde fra 35 til 350 cm – de fleste er på en til to meter.


Kirkeministeriet har gennem en årrække bestemt at ingen modeller må ophænges uden at være godkendt af Nationalmuseet og Søfartsmuseet.
Kirkeskibsforeningen Justitia


I årene efter at Hans Larsen havde betalt 10 rigsdaler for at få tilladelse til at ophænge Justitia i Stege Kirke i 1718 blev skibet vedligeholdt af familien. Men omkring 1800 blev Kirkeskibsforeningen Justitia dannet.


De første optegnelser om foreningens eksistens er fra 1827.


Det er foreningens formål, at restaurere og vedligeholde kirkeskibet Justitia i Stege Kirke. Det gøres ved at Justitia nedtages hvert 10. år, renoveres og derefter hænges på plads igen efter de traditioner der knytter sig denne handling – herunder at skibet føres i en meget traditionsbunden procession gennem Stege by.


Læs en beskrivelse af den historiske procession her.


Det er ”Justitia-år” når årstallet ender på ’8’. I 2018 fejres, at Kirkeskibet Justitia har hængt i Stege kirke i 300 år.