Bestyrelsen orienterer

Kirken er restaureret

april 2024

Kirkeskibet har været nedtaget under restaurering af kirken.
Justitia er nu tilbage på plads under hvælvingerne i kirken.


BEMÆRK
Den næste ordinære generalforsamling holdes her i 2024
Der kommer snarest oplysninger om dag og sted

Der er Justitia dag igen i 2028 - nærmere om begge dele senere . . .