Bestyrelsen orienterer

Kirken restaureres

juni 2022

Efter gudstjenesten mandan den 6. juni fik menigheden en god orientering om den forestående restaurering af Birthe Ravn fra menighedsrådet.
Kirkeskibet blev taget ned - og bliver opbevaret under gode forhold.
Det forventes, at skibet kan bringes tilbage på plads i foråret 2023
- mere om dette efter nytår.

BEMÆRK
Den næste ordinære generalforsamling holdes i 2024
Der er Justitia dag igen i 2028 - nærmere om begge dele senere . . .